نمایندگان ایران در جشنواره فیلم ایسکیا

دو نماینده سینمای ایران در جشنواره بین المللی ایسکیا

هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم "ایسکیا" ایتالیا ، 16 - 8 تیرماه 1398 برگزار می گردد. هیأت داوران این جشنواره از میان 700 فیلم متقاضی ، 40 نامزد نهایی سه بخش رقابتی فیلم های بلند کوته دان استاس و مستند را برگزید ؛ ویلم های "تکلیف" ساخته علی فراهانی ؛ ؟

سهم