نمایشگاه نقروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در

با مدیریت موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نمایشگاه گروهی 36 اثر نقاشی هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ با موضوع (سماع في اشعار مولانا) از تاریخ 13 لغایت 22 مهر ماه 1398 في محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی شهر پارما ایتالیا برگزار می گردد.

این نمایشگاه که یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین‌المللی اروپا است ؛ همه ساله با شرکت هنرمندان نوگرا ؛ موسسات فرهنگی و هنری ؛ وگالری‌های معتبر از کشوری مختلف برگزار می گردد.

سهم