برززی نشست مطبوعاتی

خواهرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامگذاری متقابل خیابان‌هایی

از ساعت 10 روز جمعه 19 مهرماه 1398 نشست مطبوعاتی خواهرخواندگی شهرهای توس و “ماترا” ؛ نامگذاری متقابل خیابان‌هایی في دو شهر ، في أكثر من اجتماعات اجتماعات شهرداری "ماترا" آغاز گردید. اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ حسین کشیری و حمیدرضا موحدی زاده به نمایندگی از شهرداری و شورای شهر مشهد ؛ "روجِری" شهردار "ماترا" ؛ "دِآندره آ" معاون فرهنگی شهردار "ماترا" ؛ "پاسکواله دوریا" محقق و روزنامه نگار ؛ و “آنتونیو کورادو” مدیر مؤسسه فرهنگی “آبروتزو اَوِنتورا” سخنرانان این نشست بودند.

این نشست مطبوعاتی ؛ معرفی مجموعه برنامه‌های فرهنگی با عنوان "از مشهد تا ماترا" ؛ مشتمل برگزاری نمایشگاه عکس‌های قدیم و جدید شهر مشهد ؛ همایش ؛ انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهرهای و توسو "ماترا" ؛ نامگذاری خیابانی به نام "خراسان" در شهر "ماترا" ؛ نصب سردیس فردوسی في عین خیابان ؛ نامگذاری خیابانی نام نام ماترا في شهر توس اختصاص داشت ؛ که به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" ؛ به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا في سالمة 2019 م. برگزار می‌گردید.

- و طی مراسمی ؛ با نصب پلاک ؛ این خیابان رسما نام "خراسان" نامگذاری شد ؛ تا مساعی رایزنی فرهنگی ایران ؛ تحقق من تحقق رخدادی في ایتالیا ؛ که واپسین مورد تحقق آن به بیش از 4 دهه پیش راجع بود ؛ به نتیجه نهایی و شایسته ماه ها رایزنی نایل گردد.

با دعوت رسمی شهردار مشهد از همتای ماترایی خود ؛ پیمان خواهر خواندگی دو شهر توس و "ماترا" في جریان سفر هیأت ایتالیایی به مشهد منعقد گردیده ؛ و پس وصول سردیس فردوسی ؛ و آماده سازی پایه آن در خیابان خراسان شهر "ماترا" ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا به این شهر سفر نموده ؛ و مراسمی در حضور شهردار "ماترا" ؛ این سردیس نیز نصب خواهد شد.


سهم