نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصص گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم ، ازساعت 18.45 - 14.30 نشست تخصصی "گرایشات معمار"

در این نشست، پس از خوشامدگویی لوكا Ribichini رییس کمیسیون فرهنگی خانه معماری و نایب رییس دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران، دوميزيا Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا، و روبرتو Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا، معمار اليساندرا دي Cesaris، و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خواهند پراخت؛ و از ساعت 18 با حضور لورا فاليريا فيريتي و Guendalino Salimei از معماران دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا ، هم اندیشی و نتیجه ری پا انی انجام خواهد یافت.

سهم