نمایش آثار حجم هنرمند ایرانی در جشنواره هنری تصاویر خیال ایتالیا

نمایش آثار حجم هنرمند ایرانی در جشنواره هنری تصاویر خیال ایتالیا

منتخبی از آثار سارا توانا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، در جریان برگزاری 37 امین دوره جشنواره هنری "تصاویر خیال". که از 4 آبان لغایت 27 بهمن ماه 1398 در شهر "سارمده" (Sarmede) ایتالیا برگزار می گردد. نمایشگاه منتخبی از آثار حجم سارا توانا نیز برپا می شود. اهنن هنرمند با هیندی که توسط خمیر کاغذ کاغذذ آناغ بخ آناغ بخ آناغ ، در در در در در در در در در در در در در حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور

جشنواره "تصاویر خیال" با حضور هنرمندانی از اقصی نقاط جهان، در بخش های مختلفی نظیر رونمایی از کتب تصویرگری شده، برپایی نمایشگاه آثار تصویرگری، حجم، ... و با موضوعات تخیلی، برگزاری نشست و کارگاه های آموزشی برگزار می گردد.

سهم