آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) و جدید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتمل بر 30 عکس جدید شهر مشهد از آثار محمد خوشرو، و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای "آنتونیو جانوتزی" از اهالی شهر "ماترا" در الهايوجيوم سان فرانسيسكو ساحة شهر " ماترا ”ایتالیا افتتاح شد. در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، شهردار، و مشاور شهرداری "ماترا"، و مشاور وزیر میراث و فعالیتهای فرهنگی ایتالیا انجام یافت، اکبر قولی، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا"، با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور، و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری و اجرای این طرح، عکاسان، و ارزش معنوی، معماری، و هنری محتوای عکسهای نمایشگاه را تشریح ؛ داخل نطاق این نمایشگاه که تا روز 27 1398 مهرماه برپا خواهد بود. بخشی از مجموعه برنامههایی است، که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م؛ با عنوان "از مشهد تا ماترا "، در این شهر برگزار می نماید.

سهم
  • 3
    سهم