آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) و جدید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتمل بر 30 عکس جدید شهر مشهد از آثار محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای "آنتونیو جانوتزی" از اهالی شهر "ماترا"، در Ipogeo دي بيازا سان فرانسيسكو شهر از قا "ارارال شهر" ارالحیحشششششیالارال رال رارال رارال رالارال شهرالارال شهرارحال رالار یرارال رارال ساحة تال رارال رار یرارارالتر التار رارار. في حاشیه حفل افتتاح این نمایشگاه که حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ شهردار ؛ و مشاور شهرداری "ماترا" ؛ و مشاور وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا انجام یافت ؛ اکبر قولی ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا" ؛ باشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور ؛ و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری و اجرای این طرح ؛ عکاسان ؛ و ارزش معنوی ؛ معماری ؛ و هنری محتوای عکس‌های نمایشگاه را تشریح ؛ و ضمن سپاس از میزبان ؛ نسبت استمرار استمرار همکاری‌هایی که نمایشگاه حاضر آغازگر آن است ؛ ابراز امیدواری نمود. این نمایشگاه که تا روز 27 مهرماه 1398 برپا خواهد بود ؛ بخشی از مجموعه برنامه‌هایی است ؛ انتخاب شهر “ماترا” في عام 2019 ، مقر گایتخت فرهنیاریان. با عنوان “از مشهد تا ماترا” ، در این شهر برگزار می نماید.  

سهم
  • 3
    سهم