التواصل مع الرايزن

  الكتابة بالشرح *
  كلمة التحقق

  * مطلوب

  با سلام ؛ عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز مقیم ایتالیا

  رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ في مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا ، معرفی فرهنگ و هنر ایران درستور کار د.
  تحقیقات فرهنگی في خصوص ایتالیا ؛ ترجمه کتب فارسییی و انتشار آن ؛ برگزاری دورهی آموزشی زبان و ادبیات فارسی ؛ حمایت از کرسییا دانشگاهی اللغات و ادبیات فارسی في ایتالیا ؛ پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا ؛ برپایی همایش ؛ نمایشگاه های هنری ؛ اجیراها زنده ؛ هفته های فیلم ؛ کارگاه های آموزشی معرفیان في مدارس ایتالیا ؛ پشتیبانی از برنامه های فرهنگی أنجمن های مردم بنیاد ایرانیا في أماكن و ...

  حضور و توانمندی ایرانیان مقیم در جای جایا ، تواند یاریا ، تواند یاریا ، تواند یاریا ، تواند یاریا ، تواند یاریان ، تواند یاریان ، د.

  اینجانب ، ضمن اعلام ، امادگی برای حمایت ازدهار فعالیت فرهنگی اشخاص ، نهادها و دانشجویان ایران یمیم ایتالیا ، خواستار نظرات ، پیشن شهادات و انتقادات شما عزیزان میشم.

  محمد تقی امینی
  رايزن فرهنجي

   

  سهم
  غير مصنف