ارتباط با رایزن

  مکاتبه با رایزن فرهنگی *

  كلمة التحقق


  * مطلوب

  باسلام ؛ عرض ادب و نصف خدمت هموطنان عزیز مقیم ایتالیا

  رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، در مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا، معرفی فرهنگ و هنر ایران در ایتالیا و گسترش همکاری های علمی- فرهنگی دو کشور را در دستور کار دارد.
  تحقیقات فرهنگی در خصوص ایتالیا، ترجمه کتب فارسی به ایتالیایی و انتشار آن، برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، حمایت از کرسی های دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا، پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا. برپایی همایش، نمایشگاه های هنری، اجراهای زنده، هفته های فیلم، کارگاه های آموزشی معرفی ایران در مدارس ایتالیا، پشتیبانی از برنامه های فرهنگی انجمن های مردم بنیاد ایرانی در ایتالیا و ... رئوس فعالیت های رایزنی فرهنگی در نیل به اهداف مذکور است.

  حضور و توانمندی ایرانیان مقیم در جای جای ایتالیا، می تواند یاری رسان ما در نیل به این اهداف باشد.

  اینجانب، ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی اشخاص، نهادها و دانشجویان ایرانی مقیم ایتالیا، خواستار نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان می باشم.

  محمد تقی امینی
  رایزن فرهنگی

   

  سهم
  غير مصنف