افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17 روز شنبه 5 اکتبر 2019 م. نمایشگاه افتتاح می نماید شهر مشهد را در شهر ماترا. في مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که في Hypogea میدان سانت فرانسيس شهر ماترا برگزار می گردد ؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و شهردار ماترا حضور خواهند داشت.

در این نمایشگاه 30 عکس جدید شهر مشهد از محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره این شهر از Giannuzzi از اهالی شهر ماترا ، تا روز 19 اکتبر نمایش داده خواهد شد. این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هاییاریان في ایتالیا ، هم زمان باختيار ماترا ، یکی از دو پایتخت فرهنگی في سالیل 2019 م.   

سهم